W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

W dniu 29 września 2020 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 228/2020 zmienił uchwałę nr 258/2019 i przyjął zaktualizowany Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. W związku z powyższym zamieszczamy aktualną treść Regulaminu udzielania dotacji.  Pozostałe informacje tj. Warunki ogólne, Miejsce i termin składania wniosków oraz Sposób wypełniania wniosków nie uległy zmianie.  
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019 - 2022


W dniu 26 czerwca 2020 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 165/2020 zmienił uchwałę numer 258/2019 i przyjął zaktualizowany Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022.


Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o dotację przez Wnioskodawcę – uczelnię wyższą, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), prowadzącą działalność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu, który spełnia kryteria określone w Regulaminie udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonym Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r.

Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) można składać w Kancelarii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 – 15.30, albo listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Alokacja na rok 2020 wynosi 2.990.000,00 zł.

Sposób wypełniania wniosków:

  1. Uczelnia ubiegająca się o udzielenie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) wypełniony komputerowo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonego Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r.
  2. Wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami) należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej. Liczba znaków w części II Opis projektu, nie jest ograniczona.
  3. Wersję papierową wniosku o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami, w postaci oryginałów, lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) - wydrukowaną, opieczętowaną, z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych, należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią Wnioskodawcy i następującą informacją: Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i rozliczania dotacji można uzyskać w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod nr tel.: (32) 718 07 72. Pytania można również kierować na adres e-mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl

Załączniki

REGULAMIN pdf, 168 kB

Powiadom znajomego