BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Opinie RIO

 • Opinia RIO z dnia 29 listopada 2018 r.

  Uchwała Nr 4200/V/170/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 29 listopada 2018 r.

  Uchwała Nr 4200/V/169/2018  z dnia 29 listopada 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 7 września 2018 r.

  Uchwała Nr 4200/IV/132/2018 z dnia 7 września 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 13 kwietnia 2018 r.

  Uchwała Nr 4200/IV/70/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia metropolii.

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 5 stycznia 2018 r.

  Uchwała Nr 4200/IV/1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 14 grudnia 2017 r.

  Uchwała Nr 4200/IV/150/2017 z dnia 21 września 2017 r. IV składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 16 sierpnia 2017 r.

  Uchwała nr 4200/IV/125/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełnomocnika ds. Utworzenia Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

  Więcej
 • Opinia RIO z dnia 16 sierpnia 2017 r.

  Uchwała nr 4200/IV/124/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełnomocnika ds. Utworzenia Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

  Więcej
 • Uchwała Nr 4200/IV/183/2017

  z dnia 30 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 4200/IV/182/2017

  z dnia 30 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

  Więcej