BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Centralny Rejestr Petycji (CRP)

 • NR CRP: 1/2018

  1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
  2. Przedmiot petycji: petycja w sprawie rozszerzenia ulgi za przejazdy komunikacją dla uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  3. Data złożenia petycji: 03.09.2018 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 03.12.2018 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
  5. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
  6. Sposób załatwienia petycji: -
  Więcej