BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Dialogi techniczne

 • Ogłoszenie o dialogu technicznym

  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt.: „Opracowanie strategii promocji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”

  Zgłoszenia należy składać do dnia 01.10.2018 r. do godz. 15:00.

  Oznaczenie sprawy: ZA.0630.1.2018

  Więcej
 • Ogłoszenie o dialogu technicznym

  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt.: „Sporządzenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

  Zgłoszenia należy składać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 15:00.

  Oznaczenie sprawy: ZA.7632.1.2018

  Więcej
 • Ogłoszenie o dialogu technicznym

  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt.: „Rower metropolitalny: system wypożyczalni rowerów w GZM”

  Zgłoszenia należy składać do dnia 18.06.2018 r. do godz. 10:00.

  Oznaczenie sprawy: ZA.8024.1.2018

  Więcej