BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 (32) 718 07 00; fax +48 (32) 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

biuro podawcze: I piętro, pok. 144
poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
tel. +48 (32) 718 07 44


NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(rozliczenia): 634-290-18-73
NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(spr. pracownicze): 634-290-87-40

Numery rachunków bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich przeznaczenie

(Uwaga: zmiana numerów rachunków bankowych - obowiązuje od dnia 3.08.2018 r.)

Nr rachunku

Przeznaczenie

91 1090 1186 0000 0001 3707 4239

Wpłaty z tytułu: udziałów w PIT, składek gmin członkowskich i innych należności budżetu

41 1090 1186 0000 0001 3708 0765

Dokonywanie płatności wobec kontrahentów, pracowników, zleceniobiorców, zwroty z powyższych tytułów, zwroty z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu

44 1090 1186 0000 0001 3708 0808

Wpłaty i zwroty wadium, zabezpieczenia  należytego wykonania umowy