W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

uchwała nr: 183/2021
uchwała nr 183/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 182/2021
uchwała nr 182/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Uchylona
Uwagi Uchylona uchwałą nr 238/2021 z dnia 21 września 2021 r.
uchwała nr: 181/2021
uchwała nr 181/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zwrotu gminom części dotacji udzielonych z tytułu pełnienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze tych gmin w roku 2019 i 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 180/2021
uchwała nr 180/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie określenia planowanych na 2022 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin i związku gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 179/2021
uchwała nr 179/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/277/2021
uchwała nr XXXV/277/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie apelu do Komisarza ds. Spójności i Reform w Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia pilnych rozmów dotyczących korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przez miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/276/2021
uchwała nr XXXV/276/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym wsparcia dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/275/2021
uchwała nr XXXV/275/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/274/2021
uchwała nr XXXV/274/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi Zmieniona uchwałą nr: XXXVI/281/2021
uchwała nr: XXXV/273/2021
uchwała nr XXXV/273/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi Zmieniona uchwałami numer: XXXVI/281/2021
uchwała nr: XXXV/272/2021
uchwała nr XXXV/272/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/271/2021
uchwała nr XXXV/271/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/270/2021
uchwała nr XXXV/270/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/269/2021
uchwała nr XXXV/269/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 178/2021
uchwała nr 178/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 177/2021
uchwała nr 177/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 176/2021
uchwała nr 176/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 175/2021
uchwała nr 175/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia dla beneficjentów (Declaration of Honour) w projekcie „CIRCULAR FOAM” w ramach programu Horyzont 2020 oraz udzielenia pełnomocnictw
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 174/2021
uchwała nr 174/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listów intencyjnych ze spółkami „INSTALMEDIA” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 173/2021
uchwała nr 173/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i zgłoszenie projektu "Młodzi robią Metropolię" w konkursie „Innowacje w polityce - The Innovation in Politics Awards” oraz udzielenia pełnomocnictwa Pani Natalii Puchale - Kierownikowi Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, do złożenia wyżej wymienionego wniosku i zgłoszenia wyżej wymienionego projektu w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca