W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

uchwała nr: 163/2021
uchwała nr 163/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 162/2021
uchwała nr 162/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 161/2021
uchwała nr 161/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 160/2021
uchwała nr 160/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Mierzęcice w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2021 roku.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 159/2021
uchwała nr 159/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
Status uchwały Uchylona
Uwagi Uchylono uchwałą Zarządu GZM nr 159/2021 z dnia 15-06-2021
uchwała nr: 158/2021
uchwała nr 158/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2022 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 157/2021
uchwała nr 157/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 156/2021
uchwała nr 156/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 155/2021
uchwała nr 155/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 154/2021
uchwała nr 154/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 r. z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 153/2021
uchwała nr 153/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 152/2021
uchwała nr 152/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosków oraz udzielenia dotacji Wnioskodawcom w ramach środków zatwierdzonych w uchwale budżetowej przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 151/2021
uchwała nr 151/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 r. z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 150/2021
uchwała nr 150/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 149/2021
uchwała nr 149/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 30.12.2015 r. z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. oraz Miastem Tychy w sprawie wspólnej realizacji zadań dotyczących połączeń autobusowo, trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami („Taryfa Pomarańczowa”)
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 148/2021
uchwała nr 148/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Zobowiązania Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 147/2021
uchwała nr 147/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 146/2021
uchwała nr 146/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 145/2021
uchwała nr 145/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 3/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 144/2021
uchwała nr 144/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca