W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Uchwały

uchwała nr: 226/2022
uchwała nr 226/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Równości Płci dla Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 225/2022
uchwała nr 225/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 224/2022
uchwała nr 224/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 223/2022
uchwała nr 223/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2022 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 -2031”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 222/2022
uchwała nr 222/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 221/2022
uchwała nr 221/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 220/2022
uchwała nr 220/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na każdym etapie wszelkich procedur podatkowych.
uchwała nr: 219/2022
uchwała nr 219/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich uprawnień Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługujących w zgromadzeniu wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świerklańcu.
uchwała nr: 218/2022
uchwała nr 218/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu z kwoty 6 385 400 zł do kwoty 10 085 600 zł, objęcia wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym.
uchwała nr: 217/2022
uchwała nr 217/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”.
uchwała nr: 216/2022
uchwała nr 216/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
uchwała nr: 215/2022
uchwała nr 215/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 214/2022
uchwała nr 214/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1 Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo-finansowego PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 213/2022
uchwała nr 213/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach siedemnastu autobusów hybrydowych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 212/2022
uchwała nr 212/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 87/2022 w przedmiocie wprowadzenia w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), biletu półrocznego i rocznego na jedno wybrane miasto/gminę oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 211/2022
uchwała nr 211/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 81/2022 w przedmiocie wprowadzenia w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), biletu półrocznego i rocznego na jedno wybrane miasto/gminę.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 210/2022
uchwała nr 210/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wydania decyzji w sprawie zwrotu do budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 209/2022
uchwała nr 209/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 208/2022
uchwała nr 208/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez PKM Katowice Sp. z o.o. ośmiu autobusów zasilanych gazem CNG
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 207/2022
uchwała nr 207/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 75/2022 w przedmiocie zmiany zakresu obowiązywania biletów jednorazowych/krótkookresowych oraz średniookresowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)
status uchwały obowiązująca