W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926
Kontakt
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: 72/2021
uchwała nr 72/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 254/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 71/2021
uchwała nr 71/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy: Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią a Miastem Bytom
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 70/2021
uchwała nr 70/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia raportu podsumowującego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 69/2021
uchwała nr 69/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie projektu pn.: „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu – TramwajeM"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 68/2021
uchwała nr 68/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 67/2021
uchwała nr 67/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok ze zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/253/2021
uchwała nr XXXII/253/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniająco – dyscyplinarnego wraz z wypłatą odszkodowania przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/252/2021
uchwała nr XXXII/252/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2020 r. sygn. akt. III SA/Gl 586/20 w sprawie skargi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. numer NP.II.4131.1.610.2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/251/2021
uchwała nr XXXII/251/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie przyjęcia zmian do Aneksu nr 2 stanowiącego aktualizację Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022, przyjętą uchwałą nr XXXI/245/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/250/2021
uchwała nr XXXII/250/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie przyjęcia opracowania pod nazwą „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/249/2021
uchwała nr XXXII/249/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/248/2021
uchwała nr XXXII/248/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/247/2021
uchwała nr XXXII/247/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXII/246/2021
uchwała nr XXXII/246/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 ze zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 66/2021
uchwała nr 66/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 65/2021
uchwała nr 65/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Listu intencyjnego z firmą Flytronic S.A. w zakresie realizacji działań projektowych, testowych i pilotażowych realizowanych w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów oraz w ramach zadań własnych GZM
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 64/2021
uchwała nr 64/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zmian do Aneksu nr 2 stanowiącego aktualizację Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022, przyjętą uchwałą nr XXXI/245/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 63/2021
uchwała nr 63/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 62/2021
uchwała nr 62/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu z kwoty 3 385 900 zł do kwoty 6 385 400 zł, objęcia wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 61/2021
uchwała nr 61/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. akt. III SA/Gl 586/20, w sprawie skargi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. numer NP.II.4131.1.610.2020
Status uchwały Obowiązująca