W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Uchwały

uchwała nr : 205/2024
uchwała nr 205/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 204/2024
uchwała nr 204/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie odstąpienia od dalszego procedowania pozwu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. sygn. akt. II C 5/19 przeciwko Asseco Poland S.A. dotyczącego przeniesienia na powoda uprawnień poprzez rozszerzenie zakresu udzielonych licencji i odpowiednio sublicencji w odniesieniu do wskazanych w pozwie programów komputerowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 203/2024
uchwała nr 203/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielania pełnomocnictwa członkom Zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego z późniejszymi zmianami.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 202/2024
uchwała nr 202/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie Przyjęcia treści Aneksu nr 2 do Porozumienia nr P/11/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin niebędących członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 201/2024
uchwała nr 201/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu GZM nr 326/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Wojciecha Dingesa Pełnomocnikiem Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ds. transportu szynowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 200/2024
uchwała nr 200/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie pokrycia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów wprowadzenia, w dniach 29-30 czerwca 2024 r., uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczestników wydarzenia „Kierunek GZM – święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 199/2024
uchwała nr 199/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności (ze zmianami)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 198/2024
uchwała nr 198/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 197/2024
uchwała nr 197/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2024 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 196/2024
uchwała nr 196/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 195/2024
uchwała nr 195/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 194/2024
uchwała nr 194/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035 z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 193/2024
uchwała nr 193/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie skierowania uwag w ramach procesu konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 192/2024
uchwała nr 192/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu " Ogrody Deszczowe GZM"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 191/2024
uchwała nr 191/2024
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych S9, S10, S11, uruchomionych w dniu 16 czerwca 2024 r., w związku z wydarzeniem pn. „Dni Rudy Śląskiej 2024”
status uchwały obowiązująca