W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

uchwała nr: 193/2021
uchwała nr 193/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 192/2021
uchwała nr 192/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 191/2021
uchwała nr 191/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie projektu pn.: „Usprawnienie usług transportowych w aplikacjach i portalach do wyznaczania trasy”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 190/2021
uchwała nr 190/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1 Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo-finansowego PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2021 rok.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 189/2021
uchwała nr 189/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych jednostce organizacyjnej, tj. Urzędowi Metropolitalnemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 188/2021
uchwała nr 188/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podziału sieci publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM i gmin objętych porozumieniem
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 187/2021
uchwała nr 187/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wprowadzenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia lub dawców krwi posiadających odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 186/2021
uchwała nr 186/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały numer 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022, z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 185/2021
uchwała nr 185/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wystąpienia z apelem wspierającym jednostki samorządu terytorialnego, dotyczącym propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii do Ministra Klimatu i Środowiska
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 184/2021
uchwała nr 184/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 183/2021
uchwała nr 183/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 182/2021
uchwała nr 182/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Uchylona
Uwagi Uchylona uchwałą nr 238/2021 z dnia 21 września 2021 r.
uchwała nr: 181/2021
uchwała nr 181/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zwrotu gminom części dotacji udzielonych z tytułu pełnienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze tych gmin w roku 2019 i 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 180/2021
uchwała nr 180/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie określenia planowanych na 2022 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin i związku gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 179/2021
uchwała nr 179/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/277/2021
uchwała nr XXXV/277/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie apelu do Komisarza ds. Spójności i Reform w Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia pilnych rozmów dotyczących korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przez miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/276/2021
uchwała nr XXXV/276/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym wsparcia dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/275/2021
uchwała nr XXXV/275/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/274/2021
uchwała nr XXXV/274/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi Zmieniona uchwałą nr: XXXVI/281/2021
uchwała nr: XXXV/273/2021
uchwała nr XXXV/273/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi Zmieniona uchwałami numer: XXXVI/281/2021
uchwała nr: XXXV/272/2021
uchwała nr XXXV/272/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/271/2021
uchwała nr XXXV/271/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/270/2021
uchwała nr XXXV/270/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXV/269/2021
uchwała nr XXXV/269/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 178/2021
uchwała nr 178/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Status uchwały Obowiązująca