W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

uchwała nr: XXXVI/282/2021
uchwała nr XXXVI/282/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Zmiana organizacji ruchu ul. Karola Miarki w Bytomiu w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/281/2021
uchwała nr XXXVI/281/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/280/2021
uchwała nr XXXVI/280/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/279/2021
uchwała nr XXXVI/279/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/278/2021
uchwała nr XXXVI/278/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 213/2021
uchwała nr 213/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na wejście w prawa i obowiązki gmin członkowskich, wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 212/2021
uchwała nr 212/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w pilotażu poświęconym planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 211/2021
uchwała nr 211/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Zmiana organizacji ruchu ul. Karola Miarki w Bytomiu w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 210/2021
uchwała nr 210/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na wejście w prawa i obowiązki gmin członkowskich, wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 209/2021
uchwała nr 209/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 208/2021
uchwała nr 208/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 207/2021
uchwała nr 207/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 206/2021
uchwała nr 206/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 205/2021
uchwała nr 205/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 204/2021
uchwała nr 204/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 203/2021
uchwała nr 203/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gutowskiej – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do podejmowania wszelkich czynności związanych z relokacją Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (SADK).
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 202/2021
uchwała nr 202/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Gierałtowice w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2021 roku.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 201/2021
uchwała nr 201/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w pracach Komitetu ds. Technologii Wodorowych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 200/2021
uchwała nr 200/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Gierałtowice w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 199/2021
uchwała nr 199/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 r. z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 198/2021
uchwała nr 198/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 197/2021
uchwała nr 197/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 3/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 196/2021
uchwała nr 196/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 195/2021
uchwała nr 195/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za II kwartał 2021 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 194/2021
uchwała nr 194/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
Status uchwały Obowiązująca