Wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.

Uwaga: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.11.2019r. do godz. 09:00Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
id postępowania
klucz publiczny
zmiana treści siwz- przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
zmiana treści siwz- przedłużenie terminu składania ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wyjaśnienia i zmiana treści siwz
SIWZ - zmodyfikowany
zmodyfikowany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
zmodyfikowany załącznik nr 2A - projekt umowy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
sprostowanie do wyjaśnień oraz zmiana treści siwz
SIWZ - zmodyfikowany
zmodyfikowany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
zmodyfikowany załącznik nr 2A - projekt umowy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wynikach postępowania