W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Uchwały

uchwała nr: 80/2019
uchwała nr 80/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
status uchwały zmieniona
Uwagi Zmieniono uchwałą Zarządu GZM nr 243/2020 z dnia 13.10.2020
uchwała nr: 79/2019
uchwała nr 79/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Marcina Kurzeji (Kurzeja) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 78/2019
uchwała nr 78/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Marcina Kurzeji (Kurzeja) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 77/2019
uchwała nr 77/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Beaty Zarębskiej – kierownika Wydziału Analiz Finansowych w Departamencie Komunikacji i Transportu w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
status uchwały uchylona
Uwagi Uchylono uchwałą Zarządu GZM nr 260/2020 z dnia 27/10/2020
uchwała nr: 76/2019
uchwała nr 76/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Dariusza Olędzkiego – kierownika Wydziału Planowania i Optymalizacji Sieci Komunikacyjnych w Departamencie Komunikacji i Transportu w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
status uchwały uchylona
Uwagi Uchylono uchwałą Zarządu GZM nr 260/2020 z dnia 27/10/2020
uchwała nr: 75/2019
uchwała nr 75/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii
status uchwały uchylona
uchwała nr: 74/2019
uchwała nr 74/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa rzecznikowi patentowemu Pani mgr Annie Bełz do zgłoszenia i zastrzeżenia znaku towarowego „Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 73/2019
uchwała nr 73/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw rzecznikom patentowym do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 72/2019
uchwała nr 72/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictw rzecznikom patentowym do reprezentowania Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii przed Urzędem Patentowym RP.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 71/2019
uchwała nr 71/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej związanej z uruchomieniem, realizacją i rozliczeniem projektu HARMONY(LC-MG-1-2-2018: Sustainable multimodal inter-urban transport, regional mobility and spatial planning), objętego dotacją unijną w ramach programu Horyzont 2020 oraz udzielenia upoważnienia Panu Kazimierzowi Karolczakowi do składania oświadczeń woli w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w charakterze PLSIGN (ang. Project Legal Signatory), w zakresie zawarcia, zmiany, ewentualnego rozwiązania wyżej wymienionej umowy jak również dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej realizacją.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 70/2019
uchwała nr 70/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a ALEET Sp. z .o.o w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu realizacji projektu pn. "Transport na żądanie z udziałem pojazdów autonomicznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 69/2019
uchwała nr 69/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Norwesko-Polską, w zakresie wykorzystania efektów prac Fundacji Norwesko-Polskiej, związanych z zastosowaniem wodoru jako paliwa, w szczególności z zastosowaniem wodoru jako paliwa w transporcie publicznym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 68/2019
uchwała nr 68/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Krzysztofa Drewnioka - Naczelnika Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego w Zarządzie Transportu Metropolitalnego do wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 67/2019
uchwała nr 67/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii propozycji zakresu i wysokości zmiennej części składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 66/2019
uchwała nr 66/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku” oraz „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 65/2019
uchwała nr 65/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 64/2019
uchwała nr 64/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Górnośląsko-Załębiowskiej Metropolii za 2018 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 63/2019
uchwała nr 63/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2019 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 62/2019
uchwała nr 62/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z gminami członkowskimi, którym przyznana została pomoc finansowa ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 61/2019
uchwała nr 61/2019
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wprowadzenia uprawnień do ulgowych przewozów organizowanych przez Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
status uchwały obowiązująca