W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

uchwała nr: 30/2017
uchwała nr 30/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i terminu jej przekazania na rzecz Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” oraz w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
Status uchwały Zmieniona
uchwała nr: 29/2017
uchwała nr 29/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Zmieniona
uchwała nr: 28/2017
uchwała nr 28/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Procedury wnoszenia spraw na posiedzenia Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 27/2017
uchwała nr 27/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 26/2017
uchwała nr 26/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był najem samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 25/2017
uchwała nr 25/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia założeń zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III/21/2017
uchwała nr III/21/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr I/9/17 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia".
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III/20/2017
uchwała nr III/20/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2017 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III/19/2017
uchwała nr III/19/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie wyrażania woli przystąpienia przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię do stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III/18/2017
uchwała nr III/18/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie wyrażenia intencji przejęcia wszelkich praw i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: III/17/2017
uchwała nr III/17/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie nadania statutu Zarządowi Transportu Metropolitalnego.
Status uchwały Uchylona
uchwała nr: III/16/2017
uchwała nr III/16/2017
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o nazwie Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz wyposażenia jej w mienie.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 24/2017
uchwała nr 24/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr I/9/17 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 23/2017
uchwała nr 23/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 22/2017
uchwała nr 22/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz w planie wydatków Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2017.
Status uchwały Zmieniona
uchwała nr: 21/2017
uchwała nr 21/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 20/2017
uchwała nr 20/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 19/2017
uchwała nr 19/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie projektu uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 18/2017
uchwała nr 18/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażania woli przystąpienia przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię do stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 17/2017
uchwała nr 17/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie intencji przejęcia wszelkich praw i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 16/2017
uchwała nr 16/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie nadania statutu Zarządowi Transportu Metropolitalnego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 15/2017
uchwała nr 15/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii o nazwie Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz wyposażenia jej w mienie.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 14/2017
uchwała nr 14/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2017 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 13/2017
uchwała nr 13/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 12/2017
uchwała nr 12/2017
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca