W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Informacje dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia

Sygnaliści

Podstawa prawna
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.  

Procedura zgłoszeń obowiązujący w Urzędzie Metropolitalnym
W Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej w Katowicach została przyjęta  procedura przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Procedura reguluje zgłaszanie i rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w miejscu pracy, zapewnienia poufności i ochrony osobom Zgłaszającym przed działaniami odwetowymi.

Jak zgłosić naruszenie prawa Unii w Urzędzie Metropolitalnym?
Zgłaszający w celu przekazania zgłoszenia ma prawo skorzystać następujących kanałów zgłoszeń:
  1. za pomocą aplikacji służącej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, spełniająca wymogi dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, udostępnionej pod adresem gzm.sygnalizer.pl
  2. w formie listownej na adres: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice z dopiskiem na kopercie „Departament Organizacji i Zarządzania, Wydział Zintegrowanego Zarządzania – do rąk własnych – Zgłoszenie nieprawidłowości”;
  3. osobiście do pracownika Wydziału Zintegrowanego Zarządzania w Departamencie Organizacji i Zarządzania.
Aplikacja służąca do Zgłaszania nieprawidłowości umożliwia dokonywanie także zgłoszeń anonimowych.

Ścieżka rozpatrywania zgłoszenia
Po przyjęciu zgłoszenia pracownik Wydziału Zintegrowanego Zarządzania potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia - w ciągu do 7 dni od wpływu zgłoszenia, jeśli dostępny jest kanał kontaktowy do Zgłaszającego i kieruje sprawę do Komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Komisja w toku postępowania kieruje się wymogiem zachowania poufności.

Ponadto Komisja realizuje wszystkie działania następcze w terminie umożliwiającym przekazanie końcowej informacji zwrotnej Zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub wpływu zgłoszenia do Urzędu.

Ochrona Zgłaszającego
Zgodnie z prawem Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że:
  • miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
  • dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa, w dobrej wierze i w interesie publicznym.


Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub stanowiącego nadużycie prawa nie podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej procedurze. Nie podlegają również ochronie Zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Zakaz działań odwetowych
Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

Żaden Zgłaszający, osoba mu pomagająca lub powiązania z nim, która korzysta z instrumentów przewidzianych w procedurze oraz w przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.

Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.

Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego