W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Nowy Regulamin udzielania dotacji w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

W dniu 29 czerwca 2022 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 186/2022 przyjął Regulamin udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

Poniżej zamieszczamy aktualną treść Regulaminu wraz z załącznikami.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024

Warunki ogólne: 
Warunkiem ubiegania się o dotację przez Wnioskodawcę – uczelnię wyższą, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), prowadzącą działalność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu, który spełnia kryteria określone w Regulaminie udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024, zatwierdzonym Uchwałą nr 186/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) można składać w Kancelarii Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 – 15.00, możliwe jest przesłanie wniosku:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice; 
  • pocztą elektroniczną (w przypadku wniosków podpisanych elektronicznie), na adres e-mail: rw@metropoliagzm.pl;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (/MetropoliaGZM/SkrytkaESP).

Nabory wniosków:

Rok Data składania wniosków
2022 od 29 czerwca 2022 do 30 września 2022
2023 od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023
2024 od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024


Sposób wypełniania wniosków:

  1. Uczelnia ubiegająca się o udzielenie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu, na odpowiednim załączniku nr 2 dotyczącym danego obszaru tematycznego, (wraz z załącznikami). Wniosek powinien zostać wypełniony komputerowo. 
  2. Wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami) należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub w przypadku wniosku podpisanego elektronicznie, wysłać na adres mailowy: rw@metropoliagzm.pl. Liczba znaków w części II Opis projektu, nie jest ograniczona.
  3. W przypadku wersji papierowej wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami, w postaci oryginałów, lub kopii) – należy wydrukować, opieczętować, z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych, złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią Wnioskodawcy i następującą informacją: Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”, ze wskazaniem którego obszaru tematycznego dotyczy wniosek.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i rozliczania dotacji można uzyskać w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod nr tel.: (32) 718 07 72. Pytania można również kierować na adres e‑mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl

Załączniki

Powiadom znajomego