W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Zmiana Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki"

ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI W RAMACH METROPOLITALNEGO FUNDUSZU WSPIERANIA NAUKI 

W dniu 13 lipca 2021 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 186/2021 zmienił uchwałę nr 258/2019 i przyjął Regulamin udzielania dotacji wraz z zaktualizowanymi wzorami  Wniosku o przyznanie dotacji, Umowy oraz Sprawozdania, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022.

Poniżej zamieszczamy aktualną treść Regulaminu wraz z załącznikami.   

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019 - 2022

Warunki ogólne: 

Warunkiem ubiegania się o dotację przez Wnioskodawcę – uczelnię wyższą, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85), prowadzącą działalność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu, który spełnia kryteria określone w Regulaminie udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonym Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami. 

Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) można składać w Kancelarii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 – 15.30, możliwe jest przesłanie wniosku:

 • pocztą tradycyjną na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
 • pocztą elektroniczną (w przypadku wniosków podpisanych elektronicznie), na adres e-mail: rw@metropoliagzm.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (/MetropoliaGZM/SkrytkaESP).

   
  Nabór wniosków ma charakter ciągły. Alokacja na rok 2021 wynosi 3.400.000,00 zł.

  Sposób wypełniania wniosków:
  Uczelnia ubiegająca się o udzielenie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) wypełniony komputerowo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonego Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami. 
  Wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami) należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub w przypadku wniosku podpisanego elektronicznie, wysłać na adres mailowy: rw@metropoliagzm.pl. Liczba znaków w części II Opis projektu, nie jest ograniczona.
  W przypadku wersji papierowej wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami, w postaci oryginałów, lub kopii) – należy wydrukować, opieczętować, z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych, złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią Wnioskodawcy i następującą informacją: Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”.
  Informacje dodatkowe:

  Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i rozliczania dotacji można uzyskać w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod nr tel.: (32) 718 07 72. Pytania można również kierować na adres e‑mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl 

Załączniki

Powiadom znajomego