W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 262/2022
uchwała nr 262/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do zawarcia w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii umów użyczenia wiat przystankowych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 261/2022
uchwała nr 261/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do podejmowania w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czynności związanych z realizacją umowy w przedmiocie wykonania, dostawy i montażu wiat przystankowych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 260/2022
uchwała nr 260/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 259/2022
uchwała nr 259/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały nr 334/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji i informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 258/2022
uchwała nr 258/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 257/2022
uchwała nr 257/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 256/2022
uchwała nr 256/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 255/2022
uchwała nr 255/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Gierałtowice w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2022 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 254/2022
uchwała nr 254/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Gierałtowice w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 253/2022
uchwała nr 253/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 252/2022
uchwała nr 252/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 251/2022
uchwała nr 251/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gutowskiej – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do składania w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wszelkich oświadczeń woli oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych lub wynikających z umów zawartych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 250/2022
uchwała nr 250/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie uchylenia Uchwały nr 68/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania i składania dokumentacji w ramach projektu „Stacja Tankowania Wodoru (STW) Świerklaniec”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 249/2022
uchwała nr 249/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu w ramach działań konsorcjum „MicroCarry (Logistics-based noise reduction for MICRO-delivery CArgo dRones in uRban air mobilitY)” [PL]: "Redukcja hałasu generowanego przez logistykę w kontekście dronów cargo realizujących mikrodostawy w miejskiej mobilności powietrznej", ubiegającego się o dotację unijną w ramach programu ERA-NET EU-China Joint Call for Proposals.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 248/2022
uchwała nr 248/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 284/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Standardów dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", z późn. zm.
status uchwały obowiązująca