Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i załącznikami.Załączniki:

Zwołanie L sesji Zgromadzenia GZM
Porządek obrad L sesji Zgromadzenia GZM
Druk nr 395
Druk nr 396
Druk nr 397
Druk nr 398
Druk nr 399
Druk nr 400
Druk nr 401
Druk nr 402
Druk nr 403
Druk nr 404
Druk nr 405
Druk nr 406
Druk zamiast druku nr 396