Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia niniejszym udostępnia analizę wieloktryterialną przebiegu Velostrady Wschód Etap I opracowaną w ramach postępowania przetargowego nr ZA.270.21.2019.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na obszerność oraz zawiłość projektu, pełna dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę znajduje się w siedzibie Urzędu Metropolitalnego GZM i jest udostępniana na wniosek.