KOMPLEKSOWY ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLI

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Id postępowania
Klucz publiczny
Wyjaśnienia do treści siwz
Załączniki
sprostowanie
Wyjaśnienia do treści siwz
Załączniki-korekta2
Sprostowanie nr 2
Sprostowanie nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wynikach postępowania