Wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.

Uwaga: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.10.2019r. do godz. 10:00Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
id postępowania
klucz publiczny
zmiana treści siwz- przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu