Wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
id postępowania
klucz publiczny