W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Posiedzenie Zarządu nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

Porządek posiedzenia Zarządu nr 4/2023
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 24-01-2023 r.

 1. Otwarcie posiedzenia obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad Posiedzenia nr 4/2023.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 3/2023.
 5. Rozpatrzenie sprawy: FN-2/RKS-20/2023.
  Przyjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wprowadzenia „Procedury rozliczania podatku od towarów i usług w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.
 6. Rozpatrzenie sprawy: FN-3/RKS-23/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawy: FN-4/RKS-24/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 1/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawy: FN-5/RKS-21/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za IV kwartał 2022 r.
 9. Rozpatrzenie sprawy: FN-6/RKS-22/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia trybu, terminów składania i zakresu wniosków o zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w planach finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 10. Rozpatrzenie sprawy: DZ-1/RKS-14/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie zdalnego trybu obradowania Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 11. Rozpatrzenie sprawy: OR-2/RKS-15/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie zmiany Uchwały nr 246/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do wyrażania zgody na zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.
 12. Rozpatrzenie sprawy: PI-7/RKS-18/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyznaczenia Zarządu Transportu Metropolitalnego podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz włączenia Zarządu Transportu Metropolitalnego w czynności niezbędne do przygotowania utrzymania projektu.
 13. Rozpatrzenie sprawy: KT-1/RKS-17/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 143/2022 w przedmiocie usunięcia z Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) ograniczenia uprawnienia do przejazdów ulgowych dla studentów spoza Unii Europejskiej posiadających status studenta polskiej szkoły wyższej.
 14. Rozpatrzenie sprawy: KT-5/RKS-26/2023.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie pokrycia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów wprowadzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla wolontariuszy „31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
 15. Rozpatrzenie sprawy: SP-1/RKS-19/2023.
  Informacja dla Zarządu GZM w sprawie dalszego postępowania nad dokumentem Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.
 16. Rozpatrzenie sprawy: FZ-1/RKS-16/2023.
  Przedłożenie informacji dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie propozycji projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych (ZIT) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 wraz z ich priorytetyzacją.
 17. Rozpatrzenie sprawy: KT-6/RKS-27/2023.
  Informacja dla Zarządu GZM w sprawie ukończenia roboczej wersji dokumentu pt. „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego”.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Powiadom znajomego