W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Posiedzenie Zarządu nr 64/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Porządek posiedzenia Zarządu nr 64/2022
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 20-12-2022 r.


 1. Otwarcie posiedzenia obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad Posiedzenia nr 64/2022.
 4. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia nr 63/2022.
 5. Rozpatrzenie sprawy: FN-107/RKS-441/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany wysokości planowanej rocznej dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego ustalonej uchwałą nr 209/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji.
 6. Rozpatrzenie sprawy: FN-108/RKS-442/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
 7. Rozpatrzenie sprawy: FN-109/RKS-440/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 180/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia planowanych na 2022 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin i związku gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego.
 8. Rozpatrzenie sprawy: FN-110/RKS-439/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie podania do wiadomości informacji o terminach płatności oraz wielkości rat części zmiennej składek rocznych wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawy: PI-70/RKS-443/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Tarnowskie Góry w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2022 roku.
 10. Rozpatrzenie sprawy: PI-71/RKS-444/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 49/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022 (z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzenia zmiany w projekcie Gminy Tarnowskie Góry realizowanym w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022.
 11. Rozpatrzenie sprawy: OR-36/RKS-446/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie udzielenia upoważnienia do rozpatrywania wniosków w trybie działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 12. Rozpatrzenie sprawy: RW-43/RKS-445/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wniosku do Bloomberg Philantropies ,w ramach programu grantowego „Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI)” oraz udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku Pani Agacie Koszek-Pyce.
 13. Rozpatrzenie sprawy: KT-78/RKS-436/2022.
  Podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie pokrycia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów wykupu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczestników „Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych”.
 14. Rozpatrzenie sprawy: KT-79/RKS-437/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 160/2022 w przedmiocie przywrócenia taryfy strefowo-czasowej dla biletów jednorazowych/krótkookresowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).
 15. Rozpatrzenie sprawy: KT-81/RKS-438/2022.
  Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie przyjęcia treści Aneksu nr 1 do Porozumienia nr P/11/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin niebędących członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 16. Rozpatrzenie sprawy: NW-50/RKS-447/2022.
  Podjęcie przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 17. Rozpatrzenie sprawy: KT-76/RKS-433/2022.
  Informacja dla Zarządu GZM w sprawie postępów w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) tworzonym wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Powiadom znajomego