W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926
Kontakt
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Posiedzenie Zarządu nr 31/2020 w dniu 21 lipca 2020 r.

XML

Treść

Porządek posiedzenia Zarządu nr 31/2020
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 21 lipca 2020 r.

1.Otwarcie posiedzenia obrad

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu nr 30/2020 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lipca 2020 r

5. Rozpatrzenie sprawy: FN-59/RKS-206/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok

6. Rozpatrzenie sprawy: FN-60/RKS-201/2020

Rodzaj sprawy: Przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 z późn. zm.

7. Rozpatrzenie sprawy: FN-61/RKS-205/2020

Rodzaj sprawy: Przyjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

8. Rozpatrzenie sprawy: FN-62/RKS-200/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

9. Rozpatrzenie sprawy: FN-63/RKS-198/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr 166/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn.zm.

10. Rozpatrzenie sprawy: PI-59/RKS-210/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartych z Gminą Wyry w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

11. Rozpatrzenie sprawy: PI-60/RKS-209/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w roku 2020 z późniejszymi zmianami.

12. Rozpatrzenie sprawy: PI-61/RKS-208/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 z późniejszymi zmianami.

13. Rozpatrzenie sprawy: PI-62/RKS-204/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2020 z późniejszymi zmianami.

14. Rozpatrzenie sprawy: PI-63/RKS-203/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/172/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2020 z późniejszymi zmianami.

15. Rozpatrzenie sprawy: BZ-1/RKS-213/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

16. Rozpatrzenie sprawy: ZTM-14/RKS-212/2020

Rodzaj sprawy: Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. w sprawie oferty specjalnej „Śląski bilet miesięczny”, do umowy nr RS/8/DO/368/2016 z dnia 21.10.2016r w sprawie wprowadzenia oferty „EKO Bilet i METROBILET 6h P/T/A” oraz do umowy nr RS/19/DO/419/2018 z dnia 19.10.2018r. w sprawie oferty specjalnej „BILET KATOWICKI”

17. Rozpatrzenie sprawy: NW-9/RKS-202/2020

Rodzaj sprawy: Informacja dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie powołania przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Sp. z o.o. w Świerklańcu nowego Członka Zarządu Spółki.

18. Rozpatrzenie sprawy: SP-7/RKS-211/2020

Rodzaj sprawy: Informacja dla Zarządu GZM w sprawie realizacji projektów Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 za miesiąc czerwiec 2020 r.

19. Rozpatrzenie sprawy: IN-6/RKS-207/2020

Rodzaj sprawy: Informacja dla Zarządu GZM w sprawie przedstawienia Opisu Przedmiotu Zamówienia na "Modernizację i rozwój Systemu ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych) – ŚKUP 2.0" oraz zgłoszenia gotowości do wszczęcia postępowania.

20. Sprawy różne i wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane