W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Posiedzenie Zarządu Nr 5/2019 w dniu 22 stycznia 2019 r.

Porządek posiedzenia Zarządu nr 5/2019
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 22 stycznia 2019 r.
1. Otwarcie posiedzenia obrad;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 4/2019 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia  15 stycznia 2019r.

5. Rozpatrzenie sprawy: FN-4/RKS-22/2019


W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Zmiany uchwały nr 256/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej jednostek organizacyjnych warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg z późn. zm.

6.
Rozpatrzenie sprawy: FN-6/RKS-23/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030.

7.
Rozpatrzenie sprawy: FN-5/RKS-24/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok.

8.
Rozpatrzenie sprawy: FN-7/RKS-25/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

9. Rozpatrzenie sprawy: BZ-1/RKS-12/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia procedury wnoszenia spraw na posiedzenie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

10.
Rozpatrzenie sprawy: OR-3/RKS-18/2019

11. Rozpatrzenie sprawy: PK-1/RKS-13/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Zmiany uchwały nr 224/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
9 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia identyfikacji wizualnej zawartej w księdze znaku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

12. Rozpatrzenie sprawy: RW-2RKS-9/2019

Rodzaj sprawy:
Informacja dotycząca podpisania protokołu ustaleń pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a konsorcjum MUV, odnośnie wdrożenia pilotażu programu MUV (w postaci gry miejskiej), związanego z mobilnością miejską.

13. Rozpatrzenie sprawy: RW-3/RKS-10/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z ustaleniem przedstawiciela mianowanego przez podmiot prawny oraz na udzielenie pełnomocnictwa Panu Jackowi Woźnikowskiemu (nadanie statusu Legal Enitity Appointed Representative) w sprawie uzupełnienia rejestracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na portalu Participant Portal (ec.europa.eu) oraz na złożenie pozostałych dokumentów wymaganych przez Komisję Europejską.

14. Rozpatrzenie sprawy: KT-1/RKS-14/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia GZM w sprawie złożenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.675.2018 z dnia 4 stycznia 2019 r.

15. Rozpatrzenie sprawy: KT-2/RKS-15/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia GZM w sprawie złożenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.678.2018 z dnia 4 stycznia 2019 r.

16.
Rozpatrzenie sprawy: KT-3/RKS-21/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia GZM w sprawie określenia dworców komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów.

17.
Rozpatrzenie sprawy: KT-4/ZTM-2/RKS-20/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Transportu Metropolitalnego.

18. Rozpatrzenie sprawy: ZA-1/RKS-19/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia Planu zamówień publicznych Urzędu Metropolitalnego na 2019 rok wraz ze wstępnym ogłoszeniem informacyjnym o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówień publicznych oraz przyjęcia i przekazania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej planu postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok.

19. Rozpatrzenie sprawy: PI-3/RKS-16/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia opracowania pn.: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.


20.
Rozpatrzenie sprawy: PI-2/RKS-11/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2019.

21.
Rozpatrzenie sprawy: PI-4/RKS-17/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
Przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci rowerów elektrycznych na rzecz gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Załączniki

Powiadom znajomego