W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Obwieszczenie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Na podstawie:
 • art. 39 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)
 • art. 6 ust. 4-6 w związku z art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

przedkłada się do konsultacji projekt „Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.


Konsultacje będą prowadzone w dniach od 04.05.2023 r. do 07.06.2023 r.


Projekt dokumentu pn. Metropolitalny Program Działań Strategicznych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony:
 1. Na stronie internetowej https://metropoliagzm.pl/
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii https://bip.metropoliagzm.pl/
 3. W siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, pokój nr 222 w godzinach 8:00-15:00 po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 32 718 07 41.
Uwagi można zgłaszać poprzez:
Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego do pobrania ze strony internetowej  https://bip.metropoliagzm.pl/.
 1. Wypełniony formularz, który można złożyć:
  • w wersji elektronicznej (wypełniony plik lub skan)  na adres email: strategiarozwoju@metropoliagzm.pl
  • drogą pocztową, na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (liczy się data stempla pocztowego) lub
  • osobiście (ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice – w kancelarii Urzędu, pokój 013).
   Formularz można także pobrać i wypełnić w siedzibie GZM (ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, pokój nr 222 w godzinach 8:00-15:00).
 2. Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, Katowice, sala 326/320 (III piętro) w następujących terminach:
  • 11 maja 2023 roku w godzinach od 15:00 do 16:00;
  • 12 maja 2023 roku w godzinach od 15:00 do 16:00.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Informacja podsumowująca konsultacje wraz z uzasadnieniem wyboru przyjętego dokumentu oraz sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków, zostanie opracowana zgodnie z treścią art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Informacja zostanie opublikowana wraz z przyjętym dokumentem pn. Metropolitalny Program Działań Strategicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

Projekt MPDS pdf, 1.22 MB

Powiadom znajomego