W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019 - 2022

W dniu 3 listopada 2020 r. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwałą nr 267/2020 zmienił uchwałę nr 258/2019 i przyjął zaktualizowany wzór Wniosku o przyznanie dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji oraz zaktualizowaną treść załącznika nr 4 Umowa o przyznanie dotacji, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022.

W związku z powyższym zamieszczamy aktualną treść Wniosku oraz Umowy o udzielenie dotacji.  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019 - 2022

Warunki ogólne: 
Warunkiem ubiegania się o dotację przez Wnioskodawcę – uczelnię wyższą, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85), prowadzącą działalność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu, który spełnia kryteria określone w Regulaminie udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonym Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami. 


Miejsce i termin składania wniosków:
W związku z zagrożeniem epidemicznym od dnia 10.06.2020 r. do odwołania, Urząd Metropolitalny GZM zaprzestaje przyjmowania interesantów w kancelarii ogólnej.
Przekazywanie wniosków (wraz z załącznikami) możliwe jest jedynie poprzez:
- przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice; 
- przesłanie pocztą elektroniczną (w przypadku wniosków podpisanych elektronicznie), na adres e-mail: rw@metropoliagzm.pl
- za pośrednictwem platformy ePUAP (/MetropoliaGZM/SkrytkaESP).
Wnioski można również składać w SKRZYNCE PODAWCZEJ udostępnionej dla klientów  w siedzibie Urzędu przed ochroną, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 – 15.00. Wybór tej formy złożenia wniosku wyklucza potwierdzenie wpływu wniosku do Urzędu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Alokacja na rok 2020 wynosi 500.000,00 zł.

Sposób wypełniania wniosków:
1. Uczelnia ubiegająca się o udzielenie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu (wraz z załącznikami) wypełniony komputerowo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022, zatwierdzonego Uchwałą nr 258/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 listopada 2019 r. z późniejszymi zmianami. 
2. Wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami) należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej lub w przypadku wniosku podpisanego elektronicznie, wysłać na adres mailowy: rw@metropoliagzm.pl. Liczba znaków w części II Opis projektu, nie jest ograniczona.
3. W przypadku wersji papierowej wniosek o przyznanie dotacji (wraz z załącznikami, w postaci oryginałów, lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) – należy wydrukować, opieczętować, z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych, złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią Wnioskodawcy i następującą informacją: Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i rozliczania dotacji można uzyskać w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod nr tel.: (32) 718 07 72. Pytania można również kierować na adres e mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl

Załączniki

Powiadom znajomego