Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i załącznikami.Załączniki:

Zwołanie L sesji Zgromadzenia GZM
Porządek obrad L sesji Zgromadzenia GZM
Druk nr 395
Druk nr 396
Druk nr 397
Druk nr 398
Druk nr 399
Druk nr 400
Druk nr 401
Druk nr 402