Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 322/2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji opracowania pod nazwą „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.Załączniki:

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej