z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym.