Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt.: „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, w szczególności obejmujące publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"

Załączniki:

ogłoszenie o dialogu technicznym
załącznk nr 1 - regulamin dialogu technicznego
załącznik nr 2 - zgłoszenie