Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 223/2020

uchwała nr 223/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nr PI.3152.3.17.2020 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Świętochłowice w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 222/2020

uchwała nr 222/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Panu Wojciechowi Berendowiczowi (Wojciech Berendowicz) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 221/2020

uchwała nr 221/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 220/2020

uchwała nr 220/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 219/2020

uchwała nr 219/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2020 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 218/2020

uchwała nr 218/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Lotnictwa w sprawie wyrażenia woli rozpoczęcia współpracy w zakresie opracowania mapy drogowej Bezzałogowych Statków Powietrznych i zestawu narzędzi efektywnego wdrożenia BSP do gospodarki na podstawie Białej Księgi BSP.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 217/2020

uchwała nr 217/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu poparcia dla projektu "Inicjatywy rozwoju innowacyjnych metod zwiększania odporności na zmiany klimatu w komercyjnych obiektach wielkopowierzchniowych w UE"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 216/2020

uchwała nr 216/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu poparcia na udział w Programie HORYZONT 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 215/2020

uchwała nr 215/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 43/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2020 z późniejszymi zmianami

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 214/2020

uchwała nr 214/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 45/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 z późniejszymi zmianami

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 213/2020

uchwała nr 213/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu pilotażowego programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 212/2020

uchwała nr 212/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wiceprzewodniczącymi Zarządu i Członkami Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 211/2020

uchwała nr 211/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia treści Aneksu nr 1 do umowy nr 74/KT/2020 (KT/1/2020) w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w postaci organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 210/2020

uchwała nr 210/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 209/2020

uchwała nr 209/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Kazimierza Karolczaka (Kazimierz Karolczak) - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Pana Grzegorza Podlewskiego (Grzegorz Podlewski) - Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do podpisywania i składania dokumentacji w ramach projektu „Działania uświadamiające wśród uczniów szkół Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat adaptacji do zmian klimatu”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 208/2020

uchwała nr 208/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listów poparcia na udział w Programie HORYZONT 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 207/2020

uchwała nr 207/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ELENA, dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych na obszarze GZM, współfinansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 206/2020

uchwała nr 206/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr RS/6/CRU/371/2019 z dnia 30.05.2019 r. dot. współpracy w zakresie stworzenia oferty „METROBILET” oraz określenia warunków korzystania z Systemu Śląska Karta Usług Publicznych celem dystrybucji wspólnych usług

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 205/2020

uchwała nr 205/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego ulgowego biletu rocznego dla seniorów (+60) zamieszkujących obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 204/2020

uchwała nr 204/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia treści umów o partnerstwie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 203/2020

uchwała nr 203/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. oraz udzielenia pełnomocnictw gminom na potrzeby uczestnictwa w tym Programie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 202/2020

uchwała nr 202/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia i przekazania skonsolidowanego bilansu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 r

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 201/2020

uchwała nr 201/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Kazimierza Karolczaka (Kazimierz Karolczak) – Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (jako tzw. PLSIGN – Project Legal Signatory), w zakresie związanym z uruchomieniem, realizacją i rozliczaniem merytorycznym i finansowym projektu ASSURED-UAM

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 200/2020

uchwała nr 200/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego radcy prawnemu Pani Katarzynie Tylkowskiej-Lipiecie (Katarzyna Tylkowska-Lipieta) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 199/2020

uchwała nr 199/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij