W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 152/2021
uchwała nr 152/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosków oraz udzielenia dotacji Wnioskodawcom w ramach środków zatwierdzonych w uchwale budżetowej przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 151/2021
uchwała nr 151/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 r. z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 150/2021
uchwała nr 150/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 149/2021
uchwała nr 149/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 30.12.2015 r. z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. oraz Miastem Tychy w sprawie wspólnej realizacji zadań dotyczących połączeń autobusowo, trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami („Taryfa Pomarańczowa”)
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 148/2021
uchwała nr 148/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Zobowiązania Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 147/2021
uchwała nr 147/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 146/2021
uchwała nr 146/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 145/2021
uchwała nr 145/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 3/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z późniejszymi zmianami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 144/2021
uchwała nr 144/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 143/2021
uchwała nr 143/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 100/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozliczenia porównawczego wysokości kosztów realizacji poszczególnych zadań zakładanych przy szacowaniu zmiennej części składki oraz faktycznie poniesionych kosztów przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku budżetowym 2020 na realizację zadań, o których mowa w uchwale nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 142/2021
uchwała nr 142/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za 2020 r., o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 141/2021
uchwała nr 141/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/268/2021
uchwała nr XXXIV/268/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi zmieniona uchwała nr XXXV/274/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
uchwała nr: XXXIV/267/2021
uchwała nr XXXIV/267/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2021 z późniejszymi zmianami
Status uchwały Zmieniona
Uwagi zmieniona uchwała nr XXXV/273/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
uchwała nr: XXXIV/266/2021
uchwała nr XXXIV/266/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/265/2021
uchwała nr XXXIV/265/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/264/2021
uchwała nr XXXIV/264/2021
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2030 z późn. zm.
Status uchwały Zmieniona
Uwagi zmieniona uchwała nr XXXV/271/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
uchwała nr: 140/2021
uchwała nr 140/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dla podmiotu Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o., jako poparcie prowadzonych działań badawczo-rozwojowych dla zastosowań w obszarze demonstracyjnych CEDD w Metropolii w ramach projektu "Human mObility PrEdiction (HOPE)" realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 139/2021
uchwała nr 139/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Konsorcjum GreenerAge, w sprawie wyrażenia woli rozpoczęcia współpracy przy realizacji Projektu pod nazwą „GreenerAge - zmiana klimatu i umiejętności środowiskowe dla mieszkańców miast w wieku 55+", starającym się o udzielenie grantu z programu Erasmus+, Projekt zostanie przedłożony w ramach konkursu Partnerstwa KA220- ADU.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 138/2021
uchwała nr 138/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie aplikacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej (ang. International Urban Cooperation) oraz udzielenia pełnomocnictwa Pani Natalii Puchale - Kierownikowi Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, do złożenia wyżej wymienionej aplikacji w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Status uchwały Obowiązująca