W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 238/2021
uchwała nr 238/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 237/2021
uchwała nr 237/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyznaczenia członków zespołu reprezentujących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w pracach międzyresortowego zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 235/2021
uchwała nr 235/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie powołania struktury zarządzania projektem i zespołu ds. opracowania projektu pn.: Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 234/2021
uchwała nr 234/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia sektorowego na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce – Polskie porozumienie wodorowe
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 233/2021
uchwała nr 233/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Metropolitan Kansas City wynikającej z udziału w Programie Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej (ang. International Urban and Regional Cooperation Programme - IURC).
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 232/2021
uchwała nr 232/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały numer 293/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów złożonych w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 231/2021
uchwała nr 231/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacjicelowej zawartej z Gminą Pilchowice w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2021 roku.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 230/2021
uchwała nr 230/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zawarcia "Porozumienia określającego warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 229/2021
uchwała nr 229/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 roku
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 228/2021
uchwała nr 228/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 227/2021
uchwała nr 227/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie odwołania pełnomocnictw szczególnych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 226/2021
uchwała nr 226/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wniosku do Europejskiego Komitetu Regionów w ramach wezwania „Zielony Ład Lokalnie”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 225/2021
uchwała nr 225/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie projektu pn. „CIRCULAR FOAM” w ramach programu Horyzont 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 224/2021
uchwała nr 224/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wykonawczych z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. w sprawie integracji taryfowo-biletowej poprzez uruchomienie ofert „SUPERBILET” i „METROBILET” , „Superbilet 24 Strefa M” i „24h+Kolej” oraz „Silesia 24” i „EuroSilesia 24”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 223/2021
uchwała nr 223/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 222/2021
uchwała nr 222/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2021 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021 – 2030”
uchwała nr: 221/2021
uchwała nr 221/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie "udzielenia pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wniosku na organizację wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Tygodniowi Regionów i Miast 2021."
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 220/2021
uchwała nr 220/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie oferty specjalnej „Śląski bilet miesięczny”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 219/2021
uchwała nr 219/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie "przyjęcia treści Porozumienia z Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. i POLREGIO Sp. z o.o. dotyczącego integracji taryfowo-biletowej oraz zapewnienia przez Górnośląsko– Zagłębiowską Metropolię środków finansowych na organizację dodatkowych przewozów kolejowych"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 218/2021
uchwała nr 218/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosków: CRSiW nr 22/2021, CRSiW nr 23/2021, CRSiW nr 24/2021 w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych uprawnień do przejazdów w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 217/2021
uchwała nr 217/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie "zatwierdzenia wniosków oraz udzielenia dotacji Wnioskodawcom w ramach środków zatwierdzonych w uchwale budżetowej przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 216/2021
uchwała nr 216/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie Trans4Space składanym w ramach programu JPI Urban Europe ERANET (wezwanie EN-UTC Urban Transformation Capacities), umożliwiającym dofinansowanie projektu oraz na podpisanie listu intencyjnego wspierającego wnioskowanie w ramach ww. wezwania
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 215/2021
uchwała nr 215/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie "wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot na rzecz wzmacniania obszarów metropolitalnych oraz promocji metropolii jako narzędzia do rozwiązywania kluczowych problemów miejskich."
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 214/2021
uchwała nr 214/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok z późn. zm."
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 213/2021
uchwała nr 213/2021
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na wejście w prawa i obowiązki gmin członkowskich, wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
Status uchwały Obowiązująca