Porządek posiedzenia Zarządu nr 1/2019
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 3 stycznia 2019 r.
po zmianie

1. Otwarcie posiedzenia obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 63/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-1/RKS-3/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

6. Rozpatrzenie sprawy: OR-37/RKS-1/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Udzielenia Panu Pawłowi Walczykowi pełnomocnictwa do reprezentacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

7. Rozpatrzenie sprawy: BZ-8/RKS-271/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przyjęcia Procedury wnoszenia spraw na posiedzenie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

8. Rozpatrzenie sprawy: KT-50/RKS-2/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przyjęcia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia dialogu technicznego w postępowaniu pn. „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, w szczególności obejmujące publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

9. Rozpatrzenie sprawy: FN-3/RKS-5/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

wykonania uchwały nr XI/64/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

10. Rozpatrzenie sprawy: FN-2/RKS-4/2019

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

wykonania uchwały nr XI/62/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Załączniki:

Porządek posiedzenia Zarządu nr 1/2019
Porządek posiedzenia Zarządu nr 1/2019 — po zmianie