Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00; fax +48 32 718 07 99


e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl

ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP


biuro podawcze: I piętro, pok. 144

poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
tel. +48 32 718 07 44


NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(spr. pracownicze): 634-290-87-40


 

Książka teleadresowa

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

 

Przewodniczący Zarządu - Kazimierz Karolczak
e-mail: przewodniczacy@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 00

 

Wiceprzewodniczący Zarządu - Grzegorz Podlewski
e-mail: g.podlewski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu - Danuta Kamińska
e-mail: d.kaminska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05

 

Członek Zarządu - Grzegorz Kwitek
e-mail: g.kwitek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10

 

Członek Zarządu - Karolina Wadowska
e-mail: k.wadowska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10

 


 

Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Mariusz Konopka

 

e-mail: m.konopka@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 35

 


 

Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Marek Pszonak

 

e-mail: m.pszonak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 43

 


 

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (BZ)

 

Dyrektor Krzysztof Dudziński
e-mail: k.dudzinski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

 

Wydział Obsługi Zgromadzenia
Kierownik Małgorzata Książek-Grelewicz

e-mail: m.ksiazek-grelewicz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

 


 

Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych (ZA)

 

Dyrektor Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

 

Zastępca Dyrektora Marcin Marczak
e-mail: m.marczak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

 


 

Departament Finansowy (FN)

 

Dyrektor Agnieszka Szołtysik
e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 36

 


 

Departament Organizacji i Zarządzania (OR)

 

Dyrektor Jadwiga Sowa
e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 45

 


 

Departament Projektów i Inwestycji (PI)

 

Dyrektor Karolina Mucha-Kuś
e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 51

 

Zastępca Dyrektora Paweł Krzyżak
e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 51

 

Wydział Zarządzania Projektami i Funduszy Zewnętrznych
Kierownik Alina Mzyk

e-mail: a.mzyk@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 52

 

Wydział Optymalizacji i Integracji
Kierownik Marek Lewandowski

e-mail: m.lewandowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 69

 


 

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (PK)

 

Dyrektor Rafał Kurowski
e-mail: r.kurowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 60

 


 

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy (RW)

 

Dyrektor Jacek Woźnikowski
e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

 

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Kierownik Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Kierownik Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

 


 

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)

 

Dyrektor Andrzej Kolat
e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 76

 

Wydział Polityki Przestrzennej
Kierownik Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 92

 


 

Departament Komunikacji i Transportu (KT)

 

Dyrektor Lucjan Dec
e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

 

Zastępca Dyrektora Mariusz Dziesiński
e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

 


 

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA)

 

Dyrektor Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl