Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje prawie 1/3 obszaru całego województwa śląskiego, a zamieszkuje na terenie metropolii 1/2 wszystkich mieszkańców województwa.


Siedzibą Urzędu Mertopolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii są Katowice.

ul. Barbary 21a,
40-053 Katowice

Telefon: (+48 32) 718 07 00
Fax: (+48 32) 718 07 99

Regon: 367882926
NIP: 634-290-18-73