Załącznik do uchwały Nr 271/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2018 r.