Zamawiający informuje, iż dokumentacja  postępowania  dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19040dfa-742c-499e-bc69-6f34b4c6901e