Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania pn.: Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7b0c15c-974f-4ab0-9973-8b8d50f916bc