Załącznik do uchwały Nr 250/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 listopada 2019 r.

Załączniki:

Schemat Organizacyjny