Bieżące informacje na temat działalności
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii
dostępne są na stronie www.metropoliagzm.pl