1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska.
  2. Przedmiot petycji: petycja w sprawie o bezpłatne przejazdy młodzieży do ukończenia nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej komunikacją publiczną na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  3. Data złożenia petycji: 24.06.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 24.09.2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
  5. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
  6. Sposób załatwienia petycji: w trakcie