Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Szołtysik (rozpoczęcie pracy)
oswiadczenie_majatkowe_Szoltysik_Agnieszka_2018
Oświadczenie majątkowe Szołtysik Agnieszka 2019