Obywatel ma prawo do uzyskania  informacji o działalności organów władzy publicznej
oraz osób pełniących funkcje publiczne
(Art. 61 Konstytucji RP)
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej