PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE METROPOLITALNYM
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA  2019 ROKZałączniki: