Zmieniony porządek posiedzenia Zarządu nr 24/2018
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w dniu 8 maja 2018 r.
  1. Otwarcie posiedzenia obrad;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność  do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu nr 23/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  5. Ponowne rozpatrzenie sprawy: KT-12/RKS-76/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miastu Tychy.
  1. Ponowne rozpatrzenie sprawy: KT-13/RKS-77/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miastu Tychy.
  1. Rozpatrzenie sprawy: KT-15/ZTM-10/RKS-101/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu nr 76/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji metropolitalnych przewozów pasażerskich łączących niektóre miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z gminą Ożarowice
  1. Rozpatrzenie sprawy: KT-16/ZTM-11/RKS-102/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu nr 77/2018 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.


Załączniki:

Porządek posiedzenia Zarządu nr 24/2018
Zmieniony porządek posiedzenia Zarządu nr 24/2018