Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników
Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 6/2017 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Redaktor BIP 
Agnieszka Stępień:

Koordynatorzy BIP poszczególnych modułów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii 
Zgromadzenie, Zarząd
Michał Koj

Magdalena Wolf

Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych
zamówienia publiczne
Katarzyna Cieśla

Adrian Kowol

Departament Finansowy
budżet i finanse

Paweł Walczyk
Magdalena Surgota

Departament Organizacji i Zarządzania
nabory, oświadczenia majątkowe
Katarzyna Gajda